“โครงการหลวง ๔๙” “น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน”ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน”
  • 11 Aug 2018
  • Urban

“โครงการหลวง ๔๙” “น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน”ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน”

เป็นอีกงานที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพไม่น้อยเลยทีเดียวกับงานโครงการหลวง ๔๙” “น้ำพระทัย จากฟ้าสู่ดิน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ใจกลางกรุงเทพฯ 3-13 สิงหาคม 2561

ผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง วัตถุดิบ ผัก ผลไม้เมืองหนาว เครื่องดื่มสมุนไพร และสินค้าแปรรูป กว่า 3,000 รายการถูกนำมาแสดงในงานเพื่อให้ลูกค้าที่รักสุขภาพได้เลือกซื้อ สินค้าที่สะอาด สดใหม่ อย่างจุใจ อาทิเช่น

สมุนไพรแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จาก ประมง - ปศุสัตว์

ชา - กาแฟ สำเร็จรูป

ผัก - ผลไม้สดเมืองหนาว พร้อมนำไปปรุงอาหาร

ผลิตภัณฑ์จากสำเร็จรูปจาก ดอยคำ ดอยตุง

ผลิตภัณฑ์พืชไร่ ข้าว - ถั่ว

นอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อยเมนูเด็ด อาโวคาโดปั่น เสาวรสปั่น ข้าวซอยปลาเทร้าทอด จากซุ้มอาหาร สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ครัวโครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

ท่านที่สนใจไปเดินชมงานได้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ลาน EDEN ชั้น 1 / ชั้น 2 และไม่ควรพลาด นิทรรศการ ๔๙ ปีโครงการหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืนลาน Central Court การแสดงกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจทีเดียว เริ่มตั้งแต่ 12:00 - 21:00 . เหลือเวลาอีก 2 วันไม่ควรพลาดงานนี้