เที่ยวเชียงใหม่ไปวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร กว่า 670 ปีหากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง จะเป็นมงคลสูงสุด
  • 23 Jan 2022
  • Thailand

เที่ยวเชียงใหม่ไปวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร กว่า 670 ปีหากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง จะเป็นมงคลสูงสุด

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรหมาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่า ลักษณะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา มีถนนล้อมรอบวัดทั้ง 4 ด้าน ทิศเหนือติดถนนอินทวโรรส ทิศตะวันออกติดถนนสามล้าน ทิศใต้ติดถนนเมืองมา และทิศตะวันตกติดถนนอินทวโรรส

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ .. 1888 โดยพญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์มังราย พญาผายูได้นำอัฐิ พญาคำฟู ผู้เป็นราชบิดา ซึ่งครองอยู่เมืองเชียงแสนมาบรรจุในสถูปประดิษฐานไว้ ที่แห่งนี้ แล้วสร้างเป็นวัดขึ้น ซึ่งเดิมที่เรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดลีเชียงพระ เพราะที่บริเวณหน้าวัดเป็นสถานที่ค้าขายของชาวเมือง จนกลายเป็น ตลาดลีเชียงพระ และเรียกชื่อวัดว่าวัดลีเชียงพระ

ต่อมาประมาณ .. 1943 เจ้ามหาพรหม กษัตริย์เมืองเชียงราย ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์ ซึ่งได้มาจากเมืองกำแพงเพชร นำมาถวายพญาแสนเมืองมา กษัตรย์เชียงใหม่ พญาแสนเมืองมาได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์ประดิษฐานไว้ที่วัดลีเชียงพระ ประชาชนจึงเรียกวัดลีเชียงพระว่าวัดพระสิงห์นับตั้งแต่นั้นมา

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน .. 2493 ตรงกับรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชการที่ 8 หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุด ทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญภายในวัดพระสิงห์ ได้แก่ พระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์, พระเจ้าทองทิพย์, พระศรีสรรเพชญ (หลวงพ่อโต), พระเจ้าทันใจ, พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน), พระมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุหลวง), อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย, กู่มณฑปปราสาท, กู่อัฐิของพญาคำฟู, อนุสาวรีย์พญามังราย, อนุสาวรีย์พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, อนุสาวรีย์พระธรรมสิทธาจารย์, พระวิหารลายคำ, พระวิหารหลวง, พระอุโบสถ, หอไตร, หอไตรเล็ก และหอจงกรมครูบาศรีวิชัย

http://www.autofulltravel.com

https://www.facebook.com/autofulltravel/